GDPR

GDPR innefattar de lagar och regler hur ett företag samlar in, processar och behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen har ersatt personuppgiftlagen (PuL)


Tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) kontrollerar att bestämmelserna efterföljs, att dataintrång anmäls och att personuppgifter skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Jag, Maria Eze, på DeLightfullness, organisationsnummer 197609120022 är ansvarig för hur dina personuppgifter hanteras, när du kontaktar mig eller besöker min hemsida. Dataskyddssäkerheten på webbplatsen ansvaras genom mitt abonnemang hos loopia.se.

Jag kan genom mitt webbhotell använda cookies för användardata och statistik för att följa upp, förbättra och anpassa. Du kommer alltid först bli tillfrågad om godkännande av cookies, men ställ in i din webbläsare om du inte vill accepera cookies.

Uppgifter sparas även för uppföljning, administrering och bokföring. Jag efterföljer de lagar som gäller för bokföring, sekretess och journalföring.

Du kan när som helst meddela mig om du vill ändra, rätta eller inte längre vill att jag sparar dina uppgifter.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida