KOST

      Många har hört uttrycket “du är vad du äter“ och har kanske sett TV-programmet med samma namn.

Din hälsa och hur du mår handlar till stor del av just din kosthållning.

Hela sanningen är egentligen vad din kropp har för förmåga att tillgodose det du äter.

Det är välkänt att kosten påverkar oss både psykiskt och fysisk. God kostmedvetenhet handlar inte enbart att bibehålla en tillfredställande vikt.

Kinesisk medicin är spännande och där har vi mycket att lära och förstå. I de uråldriga traditionerna är kostlära och råvaros effekt på kropp, själ och sinne central. 


Vi behöver förstå vidden av att vi alla är fullständigt unika och naturligtvis är effekterna helt individuella. 

Det är viktigt att lära sig lyssna och tolka våra kroppars olika signaler. Att förstå vad våra kroppar behöver och bejaka våra behov är hälsofrämjande och ger oss ett friskare liv.

Enligt det, också under lång tid välbeprövade hälsosystemet, Ayurveda, betonas vikten av balans inom oss med utgångspunkten att förebygga sjukdom, må bra och känna sig lycklig.

Idag finns ett överflöd av hårt processad och näringsfattig mat omkring oss. Generellt vill vi inte lägga ner tid på att planera, förbereda och tillaga hälsobringande mat vi mår bra av. Det ska gärna gå snabbt, vara enkelt och helst kosta så lite som möjligt. Våra kostvanor speglar vårt samhälle av idag.

Trots att det visar sig att vi blir mer och mer medvetna och förstår kostens inverkan på oss och vårt liv, blir de negativa följderna av vår livsstil konsekvenser som fettma, sjukdom, blodfetter, stess, psykisk ohälsa.

Att upptäcka hur äldre generationer litade på sin kunskap om växters läkande kraft, kan vara en viktig nyckel att ta tillvara på.

Jag vill dela ett intressant och tänkvärt citat av

Thomas Edison (uppfinnare 1847- 1931) 

“Framtidens läkare kommer inte ordinera medicin. De kommer få sina

patienter att vårda sin kropp, äta rätt och intressera sig för vad som orsakar

sjukdomar och hur man förebygger dem.“

Idag vet vi och det sker mycket forskning kring vår tarmflora. Dr Sanna Ehdin beskriver att den främsta vägen till en god hälsa är att ha en hälsosama livsstil och främja en god bakterieflora. Tillsammans med de goda tarmbakterierna som producerar näringsämnen, omvandlar hormoner och bygger upp immunförsvaret.

Den moderna livstilen orsakar en ogynnsam bakerieflora och motverkar därmed kroppens självläkningsförmåga.

Traditionell österländsk örtmedicin har i tusentals år förstått vikten av detta. Matens innehåll styr den inre miljön, vi har hundra gånger fler bakterier i mag- och tarmkanalen än vi har celler i kroppen och att ha en välfungerande tarmflora är livsnödvändigt. De producerar näringsämnen och hjälper till att hålla patogener (smittämnen) borta. 

 En näringsfattig kost med socker, antibiotika och stress, oro och födoämnintoleranser m.m. ökar riken för en dåligt fungerande mage- och tarm.

Vi behöver äta mat som ger god energi och tillför rätt fett, vitaminer och fibrer.

Det är mycket som spelar in när vi vill påverka energiomsättningen.

Det är mycket individuellt och våra förutsättninar är väldigt olika.

Det kan ta upp till ett år att ändra sitt kostbeteende, ibland behövs konstruktiv hjälp 

Kontakta mig för stöd, inspiration och hjälp med motivationen.

Läs mer om hur jag kan hjälpa dig under Friskvårdsterapeut