Friskvård

WHO:s hälsomål lyder:

“att alla människor ska kunna uppnå högsta möjliga hälsa“

och WHO definierar hälsa som:

“ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande.“

Hälsofrämjande verksamhet är enligt WHO:

“en process som syftar till att göra människor kapabla att öka sin kontroll över och förbättra sin hälsa.“

Jag vill understyka Bengt Mattssons ord i läkartidningen 2006 och detta citat får sammanfatta min egen ambition.

“Att ha ett terapeutiskt förhållningssätt innebär förmågan att se bortom egna behov och känslor. Utan längtan efter makt, behov av att vara tillags, bli omtyckt eller bekräftad.“

Den läsvärda boken “Leva med mål och mening“ av Rick Warren berör personlig förändring och växande. Han skriver mycket insiktsfullt och vägledande. Rick har inspirerat mig att uttrycka det som berör de helhetsperspektiv på ens hälsa och livstil som jag som friskvårdsterapeut kan coacha, vägleda och stötta i mot hållbara mål.

Många kan förstå och känna igen sig i att det kan vara bekvämt och välkänt att gömma sig bakom ett sätt att vara. Det kan vara enklare att bygga en identitet kring brister, förenekelser och misslyckande än att skapa förändring.

Rick Warren påstår att vår personlighet är summan av våra vanor och det kan jag till viss del hålla med om. Vanor är ofta djupt rotade och karaktäriserar vem du är. Att bryta och ändra mönster måste därför få ta tid och kräver tålamod och ibland kan stöd vara av stor vikt.

En förändring kan innebra en förlust och med det en smärta och föratt nå det nya behöver du släppa taget. Att inte släppa taget om gamla vanor, komplex och mönster hindrar ditt växande och lyckas med din förändring. En process som innebär acceptans och att öva sig mot ett nytt naturligt sätt att främja din hälsa.

Som friskvårdsterapeut kan jag motivera och inspirera och hjälpa dig att hitta dina individuellla hälsofrämjande val och verktyg. Tillsammans hittar vi den balans och den livsstil som innebär hälsa för dig.

“Alla aspekter på hälsa hänger samman och är beroende av varandra“

-Holistiskt synsätt-

Livskvalité, livsfilosofi och meningsfullhet är centrala begrepp vad gäller vår häsa, som formas genom egna erfarenheter, möten och samspel (interaktion). Vilka olika typer av kunskap vi tillägnar oss ligger till grund för vilken självbild vi har.

Dr. Sanna Ehdin har skrivit “Den självläkande människan“ och forskat, skrivit och föreläst om andningens centrala del i kroppensfunktioner. Syretillförseln är grundläggande för självläkningen.

Sannas råd för kroppslig och själslig självläkning är att inse själva kärnan att förstå vår egen förmåga till att styra kroppen, de inflytande vi på oss själva har.

Vi behöver ge kroppen rätt förutsättningar, genom regelbunden motion, att andas rätt, medvetna kostval, god sömn tillsammans med kärleksfulla relationer kan vi stärka och aktivera vår självläkande kraft. Vi har också behov av stillhet och ro ibland och hitta rum för återhämtning för balans. Ge plats åt existensfrågor och meningfullhet. Att bli frisk och främja en god hälsa kräver aktiv handling, du kan inte vila dig frisk.

Målet med friskvårdsarbete är att trivas med sig själv, din tillvaro med andra och finna inre balans, en känsla av välbefinnande.

Ett ökat hälsomedvetande är att bry sig om våra levnadsvanor, andra och vår miljö. Friskvården syftar till utvecklingsförmågan att påverka sig själv och sin situation, hantera förändring och problemlösning och se sammanhang. Friskvård ger dig en ökad effektivitet och lägre sjukfrånvaro. Välkänt är även att alkohol, andra droger och rökning har en negativ inverkan på ditt mående.