MEDICINSK LASERTERAPEUT

Är du nyfiken på medicinsk laser och vill kontakta mig för rådfrågning eller boka behandling?

Fyll i kontaktformuläret och svara på frågorna. Jag kommer därefter kontakta dig. Du kan alltid känna dig trygg med att de uppgifter du lämnar hanteras med sekretess.     

Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär och beroende på vad orsaken är används lämplig metod. Vilken form av behandling som bedöms behövas är individuellt och beroende på problemets karaktär. Våra förutsättrningar och vår mottaglighet är olika. Din hälsa, livstil, dina kost och motionsvanor spelar in. Inför och under första besöket görs en nogrann kartläggning innan jag fastställer en behandligsplan.

Medicinsk laser accelererad naturlig läkning; förkortar läkning och rehabiliteringstiden. Medicinsk laser från Irradia är 3B klassad och skär eller bränner inte. Medicinsk laser är en trygg och säker behandlingsmetod och det finns inga kända fall av biverkningar eller skador.

Laserljus är ett ljus som leds igenom ett instrument, en prob. Ljuskällan producerar synligt eller osynligt ljus (infrarött). Laserljuset tränger djupare ner i vävnader och kan stimulera celler i kroppen som reparerar vävnad, minskar inlammation och minskar smärtöverföring.

Det är främst det röda till det infraröda ljuset som gör att de olika processerna startas I kroppen och cellen kan läkas snabbare. Stimulerande cellfunktioner stärker immunförsvaret.

Mina lasrar som jag använder på deLightfullness kommer från Irradia. Jag har genomgått deras utbildning och är diplomerad laserterapeut.

Medicinsk laser är:

Inflammationshämmande, aktiverar immunförsvar och normaliserar cellfunktioner. Laserljuset är läkande, förmedlar cellaktiviteter och nybildar blodkärl. Minskar ödem och svullnader, ökar energiproduktionen I cellkärnan. Balanserar och effektiviserar signalsubstanser och hormoner. Ökar halten av bl.a magnesium och D-vitamin. Behandling med laser minskar smärta och därmed muskeltonus/ spänning som ger minskad rädsla och bättre rörelser.

Självklart beroende på diagnos och prognos, men vanligen rekomenderas ofta behandlingsplan på minst tre gånger. Jag kan besöka dig för behandling, jag debiterar då 50 kr extra.