MEDICINSK LASER

Laserljusets egenskaper är unika!

Ordet laser kommer från engelskans

“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“

Översatt till svenska betyder det ungefär:

“Ljusförstärkning genom stimulerad strålning”

Laser är en centrerad ljuskälla, som en glödlampa men med helt andra egenskaper. En vanlig ljuskälla har inga synliga färger men ett laserljus är alltid korrekt och har en specifik färg som beror på den exakta våglängden.

Laserljuset har långa, välordnade och koherenta, parallella våglängder. Laser är ett levande ljus och karakäriseras också genom sina säregna specklor som hoppar och spritter och som framträder då det synliga laserljuset riktas mot en vit yta. 

Laserljus är ett ljus som leds igenom ett instrument, en prob. Ljuskällan producerar synligt eller osynligt ljus (infrarött). Laserljuser tränger djupare ner i vävnader och kan stimulera celler i kroppen som reparerar vävnad, minskar inflammation och minskar smärtöverföring.

Det är just här som laserljusets unika egenskaper skiljer sig från vanligt ljus. När du håller en ficklampa framför handen så kan du se att ljuset går igenom fingrarna. 

På samma sätt gör laserljuset och på vägen genom handen passerar ljuset våra celler. Våra celler innehåller ljuskänsliga (fotokroma) molekyler. Det är här i cellkärnan inne i mitrokondrierna; kroppens kraft- och energistationer som laserljuset absorberas. En rad positiva processer startar och cellernas ämnesomsättning förändras. 

Studier och forskning visar att behandling av medicinsk laser höjer t.ex. D-vitamin och magnesiumhalten i kroppen. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus, men helt utan den farliga UVstrålningen. Det är främst det röda till det infraröda ljuset som gör att de olika processerna startas i kroppen och cellen kan läkas snabbare. Stimulerande cellfunktioner stärker immunförsvaret. 

Den terapeutiska laserns biologiska effekter bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna och att laserterapi på så sätt påskyndar kroppens självläkning.

Laserterapi = Accelererad naturlig läkning; förkortar läkning och rehabiliteringstiden. 

Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus, styrka och dos påverkar läkning och smärta. 

I Sverige har Irradia tillverkat och utvecklat arbetet med medicinsk laser och det finns mycket evidens på laserns verkningsförmåga. Finns mycket information om forskning och dubbelblinda studier på medicinsk laser på www.pubmed.com som är världens största medicinska databas med över 5000 träffar på LLLT.

Använd sökordet LLLT (low level laser terapi) med indikationen som följ. Skriv i sökfältet t.ex. LLLT/knee

När laserljus används för att minska smärta, inflammation och för att främja läkning kallas det:

Medicinsk laserbehandling

LLLT Low Level Laser Terapy, Terapeutisk laser

Kall laser Biostimulerande laser ( cellnivå )

PBM Photobiomodulation Laser Therapy

BML Branch medisinsk laser

Medicinsk laser från Irradia är 3B klassad och skär eller bränner inte. Medicinsk laser är en trygg och säker behandlingsmetod och det finns inga kända fall av biverkningar eller skador. Lasern har liknande effekt som ibroprofen men helt utan biverkningar och med långvariga och bestående resultat.

Den här typen av laser kan användas vid många olika typer av problem med muskler, leder och nervsystem. Förutom ljusets förmåga att påskynda kroppens självläkning, minskar inflammation och smärta reducerar ljuset svullnad och ödem. 

Exempel på problem som kan behandlas med laser:

nervsmärtor, ledbesvär, muskelsträckningar, lymfsystemet, hälsena, hälsporre, armbågsproblem, nacksmärtor, knäproblem, artros/ artrit, svullnader, ryggsmärta, huvudvärk, tandvärk, acne, bensår, energibalanser, stukningar, före och efter operation, tinnitus, ärr, brännskador, virusangrepp, bakterieinfektioner

Mina lasrar som jag använder på DeLightFullness kommer från Irradia. Jag har genomgått deras utbildning och är diplomerad laserterapeut. 

Jag är medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund vilket innebär att jag är kvaliteförsäkrad och att jag innehar patient- och ansvarsförsäkring. 

 Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär och beroende på vad oraken är används lämplig metod. Vilken form av behandling som bedöms behövas är individuellt och beroende på problemets karaktär. 

Våra förutsättningar och vår mottaglighet är olika. Din hälsa, livstil, dina kost och motionsvanor spelar in. Inför och under första besöket görs en noggrann kartläggning innan jag fastställer en behandligsplan. 

Det skadade området behandlas men det är viktigt att förstå det refererade (primära) problemet och behandla även det. 

För att nå bästa reultat rekomenderas ofta en kombination av flera behandlingsmetoder. Själva behandlingen kan variera från några minuter upp till 30 min eller längre. Oftast ges 2-8 behandlingar under 2-3 veckor. Vid akuta besvär och skador behandlas med fördel så nära inpå skadetillfället och upp till 2ggr dagligen första veckan för bästa resultat. Kroniska och långvariga belastningsbesvär behöver glesare behandlingar, vanligast 2ggr/v i upp till 6 v.

Vanliga reaktioner kan vara något pirrande eller stickande känsla då blodcirkulationen kommer igång och med det en liten värmande känsla. När kroppens förmåga att självläka accelererar kroppens försvar i form av inflammation och det kan upplevas en tillfällig ökad smärta de första timmarna vilket är ett tecken på att du svarat på behandlingen.

Under första dygnet kan du även uppleva trötthet men även en förbättrad sömn. Var vaksam med belastning efter de första tillfällen då omedelbar smärtlindring oftast upplevs. En första positiv reaktion blir då att behovet att av smärtlindrande medel minskar. 

Priser från 450 kr - Läs mera om pris här

Kontakt för bokning


Källor:

Irradia    Kristina Schöldström - COMPLETE WELLNESS

Pubmed    Eva-Marie Janelo - Nesoma