Livsmedelshygien

Jag erbjuder grundläggande föreläsning, kompetensutveckling och hjälp med egenkontrollen.


God livsmedelhygien, hög matsäkerhet är nödvändigt för alla som arbetar och vistas i kök där livsmedelhanering sker.

Kompetensutvecklingen anpassas efter era behov och jag erbjuder även stöd i faroanalys, HACCP och utformandet av egenkontrollen.

Ex på Kursinnehåll
Hygien
Lagstiftning
Spårbarhet
Microorganismer, bakterier, virus och parasiter
Smitta, matförgiftning
Egenkontroll, dokumentation
HACCP, faroanalys, Kemiska och fysiska
Allergener, specialkost, kontamination
Grundförutsättningar

2h 2500 kr
Utforminga av egenkontrollsarbetet
3200 kr