Motion, Träning och Fysisk aktivitet

Det är viktigt att lyssna på ditt hjärtas signaler, genom att mäta pulsen och hjärtfrekvensen får du veta hur hårt ditt hjärta arbetar, det vill säga hur mycket du belastar det. Genom att lyssna på pulsen lär du dig hur din kropp reagerar. Den ger information om din kondition men också hur du mår och varnar för infektion.

Kondition är syreupptagniningsförmåga, hjärtats förmåga att pumpa runt syre, kontrollerar stress, befrämjar din hälsa och förebygger sjukdom. Målet med idrott och fysisk aktivitet är motion, rekreation och uppnå resultat och att utvecklas positivt på alla områden, fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt.

Idrott är ett internationellt kontaktmedel och ska respektera alla människors lika värde och i idrott finns både demokratiskt och individuellt inflytande. Det fysiska argumentet för att utöva idrott och fysisk aktivitet är att varje människa behöver träna regelbundet både styrka, kondition och rörlighet. 

 De rekomendationer som finns är att utföra någon form av fysisk aktivitet regelbundet, 30 min varje dag och 3 gånger varje vecka även ett längre mer pulshöjande tillfälle. Knepet är att hitta den form som är mest stimulerande och passande för just dig, och göra det till en naturlig del av din livsstil.

Det medicinska argumentet är att träning är stimulerande, motionären har större beredskap vid olycksfall, större motståndskraft och snabbare läkning vid skada. Studier visar att framför allt att personer som styrketränar 3 gånger i veckan är friskare och har betydligt lägre sjukfrånvaro. De psykiska och sociala aspekterna är att idrotten erbjuder sociala kontakter och positiv gemenskap som också är avgörande för livskvaliten.

Daglig motion är livsnödvändig, regelbunden träning ger inte bara bättre syreupptagningsförmåga utan även bättre ämnesomsättning och energiproduktion. För varje procent du ökar muskelmassan kan du lägga till ett par år på livslängden, 3h timmar motion i veckan gör dig biologiskt sätt 10 år yngre visar forskningen.

Sanningen är den att vi idag rör på oss för lite och vi är svagare än någonsin. Våra skelett är skapta för att belastas.

Anders Hansen är en högaktuell psykiatriker och forskare och har bl.a skrivit “Hälsa på recept“ och “Hjärnstark”. Hans arbetar och forskar särskilt kring ADHD och fysisk aktivitets inverkan på hjärnan. När man rör på sig förbättras koncentrationen, minnet, kreaktiviteten och stresståligheten. Regelbunden fysisk aktivitet ger uppgradering mentalt.

Idrott och hälsa är två sammanflätade ord.

Träningslära innefattar hur träningen kan planeras och genomföras för att ett så bra resultat som möjligt kan uppnås. 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor för god hälsa, engagemang, gemenskap och positiva relationer. Viktig är också läran om anpassning av arbetet och miljön, hur man mår och den psykosociala miljlön (Ergonomi). 

Allt behöver balans, det är viktigt att också fokusera på och ge plats för återhämtning och återuppbyggnad.

Kontakta när du behöver hjälp med motivation och inspiration. Jag utför hälsotester och sätter upp mål tillsammans med dig. Behöver du personliga träningstips så cochar jag!

Läs mer om hur jag kan hjälpa dig under Friskvårdsterapeut